(Siste)

Bileiere skylder staten over 700 millioner kroner. Nå purrer skatteetaten på alle som ikke har betalt årsavgiften.

Skatteetaten sendte i februar i år ut 3,7 millioner krav om årsavgift til alle kjøretøyeiere, med betalingsfrist 20. mars. 289.000 krav er fortsatt ikke betalt.

Selv om mange sluntrer unna, er det likevel færre som somler i år enn i fjor. I år er det 7,64 prosent som ikke har betalt årsavgiften innen fristen. I fjor var tilsvarende andel 8,66 prosent, framgår det av en pressemeldingen fra etaten.

Kjøretøyeiere i Sogn og Fjordane er flinkest til å betale i tide. Der var det 5,53 prosent av årsavgiftskravene som ikke var betalt innen fristen. I Finnmark er det 8,58 prosent som nå får purring om betaling.

Det er ikke ubetydelige summer det er snakk om. I alt skylder kjøretøyeiere staten 733 millioner kroner. Til sammen gir årsavgiften staten nesten ti milliarder kroner i inntekter.

De som får purring har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift.

Fristen for etternølerne er satt til 10. mai. Etter det er det ingen nåde. Da vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år. Det betyr at eiere kan få tvungen trekk i lønn eller trygd.

Og til sist – dersom ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil man motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll. (ANB-NTB)