(Siste)

Som følge av at veiavgiften ble lagt inn i forsikringen, blir nå alle som ikke har forsikring, ilagt et daglig gebyr på 150 kroner dagen.

– Har du ikke en sånn forsikring, vil du selv bli økonomisk ansvarlig for alle skader du gjør, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til P4.

Han mener antallet uforsikrede kjøretøy er skremmende høyt.

– En personskade kan fort bli millionbeløp, understreker han.

Men det blir stadig færre som kjører uten forsikring. Ved utgangen av 2017 var det 111.188 uforsikrede kjøretøy i Norge. (ANB-NTB)