Mødre går sammen for å snakke om foreldrerollen: – Dette er noe alle foreldre burde gjøre

I regi av flyktningtjenesten i Lier har en gruppe mødre møttes én gang i uka for å snakke om det å være mor og utveksle erfaringer og utfordringer med å oppdra barn i et nytt land.