Mobildekning på Eiksetra om tre måneder

Hvis alt går etter planen, kan det bli mobildekning i Eiksetra-området i begynnelsen av november.