I de siste dagene har en rystende mobbesak blitt rullet opp i Drangedal kommune. Det er trist å lese hvordan barn har fått ødelagt barndommen som følge av at Drangedal kommune i en årrekke har ignorert et omfattende mobbeproblem.

Dessverre er det slik at også i Lier-skolen er mobbing et betydelig problem.

Orden og atferd

Et virkemiddel mot mobbing er at læreren sørger for at det er orden og arbeidsro i klasserommet. Elevene skal være på skolen for å lære, ikke for å ha et sted å være eller for realiserer drømmene sine om å bli noe veldig stort.

Et viktig verktøy for læreren er orden- og atferdskarakterene. Lier Frp vil at elevene også i fremtiden skal få karakterer i disse disiplinene.

Det er derfor urovekkende å vite at Høyre på nasjonalt nivå vurderer å fjerne karakterene i orden og atferd (jf. Norsk Lektorblad utgave nr. 4 i 2019).

Fravær av disse to karakterene vil føre til et ytterligere forfall i norsk skole.

Soleklart ansvar

Årsakene til mobbing kan være sammensatte. Lier Frp har derfor i inneværende kommunestyreperiode bidratt til at yrkesgrupper som vernepleiere og sosialarbeider skal jobbe i skolen for å hjelpe rektorene og læreren i forhold til de mest krevende mobberne.

Det er likevel et soleklart ansvar for den enkelte lærer og rektor å stanse mobbingen.

Det er ingen oppgaver som er viktigere for en rektor enn å sørge for lavest mulige mobbetall på sin skole.

Lier kommune må være villige til å omplassere, eventuelt gå til oppsigelse, av lærer og rektorer som ikke tar denne delen av jobben på tilstrekkelig alvor.

Utvanning av begrepet

Friske barn og ungdommer lager liv og røre. Det er naturlig med en viss knuffing, konkurranse, ønske om å hevde seg etc.

Det er derfor viktig at begrepet mobbing reserveres til de meste alvorlige og stygge sakene (som det dessverre er altfor mange av).

Det er av hensyn til de mange barn og ungdommer som blir mobbet, veldig viktig at begrepet ikke utvannes.

Vi må unngå en utvanning av den typen som hysteriske innvandringsentusiaster har påført begrepene «rasister» og «rasisme».