Håvard levde hele sitt liv i kjærlighet til Lierskauen og menneskene og brukte det meste av sin fantastiske skaperkraft til å uttrykke dette.

Han var en god og lojal venn for flere av oss gjennom hele livet.

Han vokste opp på toppen av Brattbakken, i Rypeveien, og eksperimenterte etter sigende med det meste.

Han fortalte han var veldig imponert over mor mi sin spolebåndopptaker. Den tok vare på 101 dalmatinere og Dickie Dick Dickens til alle bursdager og ellers hvor kulturen trengte seg på i bygda vår, gjennom eteren og radioteatret.

Dette skulle han senere bli en del av, som ansatt i Norsk film og NRK hvor han fikk jobbe med og hente inspirasjon fra våre aller største, som Per Aabel og Wenche Foss.

Slik jeg kjente Håvard hadde han flere viktig arenaer han utøvde denne kjærligheten. Han var det mest entusiastiske menneske en kan tenke seg, med en energi uten sidestykke når han ville starte ting han syntes var viktige nok.

Han har Lierskoven Dramathiiske selskab og teaterinteressen på Lierskauen på samvittigheten i sin utrettelige produksjon av revyforestillinger, både som forfatter og instruktør. Han hadde også arbeidet med bidrag til årets revy.

Dette gir minst 23 år med sammenhengende frivillig innsats for Kulturen på Lierskauen som på mange måter har vært lim i bygda vår og fortalt historier om hva vi har opplevd både i denne perioden og i tidligere tider.

Lierskoven Dramathiiske selskab vokste til å etter hvert bli Buskeruds største amatørteaterlag og fikk Lier Kommunes kulturpris i 2005. Håvard selv fikk den samme kulturprisen i 2013.

Håvard var opptatt av identitet og stolthet for bygda vår og tidligere tiders idealer, og St. Hallvard kom selvfølgelig i en særklasse for ham som alltid politisk hadde omsorg for de små og forsvarsløse.

Han var med som inspisient i det første St. Hallvardspillet, og senere skrev han nytt manus, Ikke en spurv til Jorden, som han fikk satt opp ved en fantastisk egeninnsats i en svært vakker oppsetning i 2008.

Han innstiftet samtidig St. Hallvardprisen, som ble delt ut av Thorbjørn Jagland, Helen Bjørnøy, Arne Karlsen og undertegnende til en som hadde gjort en uselvisk innsats i St Hallvards ånd. Prisen gikk det året til privatetterforsker Tore Sandberg.

Håvard arbeidet og i mange år som kulturkonsulent i Lier kommune og etablerte Dansegallaen for funksjonshemmede, som var et stort og populært løft i Lier.

Håvard har vært litt mer lavmælt, men like fullt tydelig og hardtslående til stede som politiker i Lier kommune i planutvalg for SV og miljøutvalg for Arbeiderpartiet og skulle deltatt på siste møte i miljøutvalget onsdag 7. desember. Han ble minnet der.

Vi takker for all glede og opplevelse Håvard har skapt, og måtte han få hvile i fred.

Vi lyser fred over Håvard Rypes minne.