Artsutryddelsen må stoppes NÅ

Janicke Karin Solheim, Gruppeleder MDG Lier

Janicke Karin Solheim, Gruppeleder MDG Lier

Av
DEL

ArtsbevaringMens regjeringen somler, kan vi i hver enkelt kommune gjøre vårt for å stanse artsutryddelse.

Den omfattende rapporten fra FNs naturpanel som ble offentliggjort nylig, viser svært skremmende tall. En av konklusjonene er at mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Det advares om at tap av arter, ren luft og drikkevann er en like stor trussel som den globale oppvarmingen.

Det er til å gråte av, og en ytterligere påminnelse om den artsutryddelsen som stadig foregår. I begynnelsen av februar fikk vi vite hvordan en tredjedel av alle insektarter er truet. Her til lands gjelder det 1163 insektarter, og 92 av dem kritisk.

Kriser må behandles som kriser. Jeg liker ikke å være en dommedagsprofet, men en masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alle som lever på jorden. Da haster det å ta de rette grepene.

Insektene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengige av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner insektenes leveområder.

Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne foreslått en 24 punkts politisk krisepakke for Stortinget for å stoppe insektdøden, men det holder dessverre ikke. Med dagens flertallregjering som setter kortsiktig profittjag foran mennesker og miljø, kan vi nesten regne med å bli nedstemt.

Problemet går imidlertid ikke over ved at regjeringen begraver hodet i sanden. Heldigvis kan vi i hver enkelt kommune gjøre vårt for å bidra. Kort fortalt må vi gi insektene mer plass. Vi må øke vern av skogen, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser, øke miljøkompetansen hos dem som tar beslutningene i kommunen, og tenke gjennom hvordan vi tar vare på areal som veikanter og kraftgater.

Vi trenger ikke å vente på en handlingslammet regjering. Dette er ikke lenger et interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold. Når vi ødelegger miljøet, ødelegger vi også for oss selv.

Rapporter som den fra FNs miljøpanel gir oss et bedre grunnlag til å ta beslutninger, også lokalt i kommunene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags