Gå til sidens hovedinnhold

Miljøpolitikk og debattklima

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg forstår at Frode Sundseth ikke liker min skepsis til at Lier Høyre vil ta føringen i miljø- og klimapolitikken, men jeg synes det er leit at han skriver et så usaklig innlegg i Lierposten. Sundseth tillegger meg nemlig meninger og holdninger jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i.

Vi ønsker alle gode initiativ og innspill på miljø fra Høyre velkommen! Det har vi ventet lenge på! Til Lierposten sier jeg da også at «Høyre er hjertelig velkommen til å samarbeide med oss om klima- og miljøpolitikken». Det er Høyres uttalte ønske om å ta styringen på denne politikken jeg er skeptisk til; velbegrunnet utfra våre erfaringer så langt.

Sundseth har sikkert kunnskap om og tydeligvis også engasjement for miljø, og det kan godt være at flere nye representanter fra Høyre i kommunestyret også har det. I så tilfelle er det høyst velkomment og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid.

Når Høyre lanserer kamp mot lysforurensningen, synes jeg også at «det er fint – det er en viktig miljøsak», og er «håpefull over et skritt i riktig retning» (Lierposten 23. januar).

Jeg deler selvfølgelig Sundseths oppfatning om at en helhetlig politikk er viktig, og at trygge arbeidsplasser er en del av dette. Jeg er glad for at Sundseth ser at miljø og klima må ses på i hver enkelt sektor; at helheten er vesentlig. Det er da også derfor vi hele tiden har vektlagt dette i det Grønne arbeidet vårt i kommunestyret disse siste fire årene. Det er også årsaken til at vi stadig har etterspurt ikke bare klima- og miljøregnskap, men også et klima- og miljøbudsjett.

Når Sundseth mener at MDG ikke har et ansvarlig handlingsplan-budsjett, tar han feil. Gjennom flere år har Lier fått høyere skatteinntekter i forhold til det som ble lagt til grunn i HP. I 2018 ble det 21,3 millioner. For 2019 er endelige tall ikke publisert enda, men prognosen siste månedsrapport var på 28 millioner. Vi har også støtte i Telemarksforskning; at det vil bli høyere skatteinntekter i 2020 enn det som er estimert i statsbudsjettet. Videre viser vi til at Lier kommune er i dialog med Telemarksforskning om en forbedret prognosemodell som kan brukes på skatt. Når MDG tar høyde for 7- 8 millioner i ekstra skatteinntekter, er det altså godt innenfor rammene av det forsvarlige.

Vi har imidlertid andre økonomiske prioriteringer enn Høyre, der vi satser på miljø- og klimatiltak mens dette mangler i Høyres budsjett. Det mener vi er uansvarlig, og derfor ytterligere grunn til vår skepsis til Høyres utspill om å ta styringen i miljø- og klimapolitikken.

Dersom en tar miljø og klima på alvor har det nemlig kostnader, og ikke bare økonomiske. Når andre kommuner erklærer klimakrise og er opptatt av å begrense tap av naturmangfold, på bakgrunn av de svært foruroligende rapportene fra FNs Klima- og Naturpanel, har Høyre dessverre ikke tatt innover seg alvoret i situasjonen. Det er også ansvarsløst.

Vårt håp var at Høyre i det nye kommunestyret ville føre en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk enn det de har gjort tidligere, men hittil har vi dessverre blitt skuffet. Ingen budsjettkroner til å følge opp tiltakene i energi- og klimaplanen er bare ett eksempel. Vedtak om ønsket utbygging av over 200 dekar innenfor markagrensen til næring er et annet. Manglende forståelse for verdien av Damtjern og bekkefeltet et tredje.

Spesielt gledelig er derfor initiativet til Sundseth og Afzal; om kamp mot lysforurensning. Vi ønsker lykke til med miljøengasjementet i Høyres gruppe - kanskje det likevel er grunn til et lysegrønt håp.

Kommentarer til denne saken