Gå til sidens hovedinnhold

Miljøpolitikk og debattklima

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Adnan Afzal og undertegnede ble intervjuet av Lierposten så vi fram til tilbakemeldinger fra MDG, men vi trodde deres innspill ville holde noe høyere nivå enn hva som ble tilfellet. At Janicke Solheim i MDG humrer litt forstår jeg.

Høyre har en pedagogisk utfordring med å forklare at vi mener miljø og klima er en del av helheten og må sees på i hver enkelt sektor. Med vårt avanserte velferdssamfunn kan man ikke gå motsatt vei. Dette har vi fram til nå ikke vært gode nok til å formidle. Summen av god politikk i hver sektor er god miljøpolitikk. Kort sagt kan man si at helheten er miljø.

Det er lett arrogant av Solheim å si at Høyre ikke kan ta styringen i miljøpolitikken og begrunner det med at vi ikke har kunnskapen som trengs. Jeg betviler ikke at Solheim har betydelig kunnskap om miljø, men jeg vil nevne at vi har flere nye representanter i kommunestyregruppen vår. Kjenner du bakgrunnen og kunnskapsnivået til disse Solheim?

For å oppnå gode løsninger må man først og fremst ha en dialog. Når Solheim setter merkelapp på alle representantene fra Høyre ved å si at vi ikke har kunnskap og dermed ugyldiggjør våre innspill så oppnår man ikke konstruktiv dialog. Solheim har satt seg på sin høye moralske hest og vet best, andres meninger har liten om noe verdi. Hun utøver en hersketeknikk et viktig tema som miljø ikke er tjent med. Ved å latterliggjøre sine meningsmotstandere slik Solheim her gjør så tror jeg det er med på å skremme bort yngre mennesker fra å delta i debatten og politikk for øvrig. Er det dette Solheim ønsker?

Jeg kan bekrefte at vi har forskjellige økonomiske prioriteringer. Høyre går inn for et konservativt budsjett, det vil si at vi ikke tar høyde for nesten 8 mill. i ekstra skatteinntekter i forhold til rådmannens beregninger slik MDG gjør. Både heltidsstillingen og de andre miljøtiltakene som MDG har budsjettert med blir av midlertidig art hvis man ikke oppnår den optimistiske skatteinngangen som MDG budsjetterer med.

Som gammel SV’er trodde jeg Solheim ønsket trygge arbeidsplasser. Her ser det ut til at jeg tok feil da det later til at MDG er mer opptatt av symbolpolitikk enn å lage gjennomførbar politikk over tid.

Høyre kutter heller ikke 2 mill. i avsetning til disposisjonsfondet da vi ønsker forsvarlig egenkapital ved hver investering vi gjør. Ved lavere egenkapital blir renteutgiftene større enn nødvendig og vi kan komme i en posisjon der vi må kutte i tjenestene. Da hjelper det lite at vi har løst et problem og erstattet det med et større problem.

Helheten er viktig.

Kommentarer til denne saken