HOLTSFJORDEN: Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Stoffene er også funnet i abbor og gjedde, og Mattilsynet advarer mot å spise fisk fisket fra Tyrifjorden.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring opplyser at det likevel er trygt å drikke vann fra springen for dem som har Holtsfjorden som sin vannkilde.

– Det er ikke farlig å verken bade i eller drikke vannet. Her er det kun snakk om noen få fiskearter som kan ta til seg dette. Derfor bør vi ikke spise disse, anbefaler hun.

VIVA IKS og miljørådgiver i kommunen er informert.

Det har også tidligere blitt påvist høye nivåer av miljøgifter i Tyrifjorden, og derfor ga Miljødirektoratet i 2018 Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i oppdrag å kartlegge nivåene for miljøgiften PFAS (perfluorerte stoffer) i selve fjorden, men også i elvene som renner ut i den.

– Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

De nye prøvene fra 2018 bekrefter tidligere funn, men viser at forurensningsnivået er høyere. Det er funnet PFAS i sedimenter både i Nordfjorden, Storfjorden og Holsfjorden, men gjennomgående lavere nivåer i Steinsfjorden.