Lærertetthet – et politisk glansbilde eller en falsk realitet?

DEL

MeningerLærernormen ble innført skoleåret 2018/2019 etter at KRF fikk gjennom denne forskriften i Stortinget. Da var det mange lærere som pustet lettet ut! Endelig skulle vi få tid til hver enkelt elev, endelig ble vi hørt!

Mange års kamp for å tallfeste et elevtall for hver lærer ble endelig vedtatt.

Det skal fra skoleåret 2019/2020 være 15 elever pr. lærer på småskoletrinnet, og 20 elever pr. lærer på mellomtrinnet og ungdomstrinnet I gruppestørrelse 2. Intensjonen er med andre ord at elevene i norske klasserom skal få det bedre.

I Lier kommune er ikke dette realiteten. Vi mangler fortsatt 13,5 årsverk for at vi skal oppfylle denne normen. 13,5 årsverk som kunne bidratt til at elevene får en bedre hverdag og enda flere lærere som har tid til å hjelpe dem, tid til å snakke med dem, tid til å hjelpe dem med alle hverdagens utfordringer og tid til å gi dem enda mer undervisning. Lier kommune og deres politikere har valgt å ikke rette seg etter denne loven, og heller ført lærerstanden bak lyset!

I rådmannens forslag til handlingsplan frem til 2023, står det i punkt 12 på side 50 at kommunen ikke akter å etterkomme den lovpålagte lærernormen før i 2022! Hvorfor skal vi bryte loven i tre år? Vi mener det er uforsvarlig at kommunen og våre politikere velger å ikke sørge for at dette er på plass på alle skoler. Våre barn og vår fremtid krever og fortjener denne innsatsen. Manglende ressurser og midler kan ikke være en begrunnelse for at noe som er vedtatt ikke skal gjennomføres.

Politikerne pålegger skolen å delta på kostbare opplegg som er utviklet av eksterne aktører. Disse pengene skulle heller ha blitt brukt til å oppfylle lærernormen. Det er lærerne som best vet hvordan undervisningen skal foregå, og hvordan læring oppnås. Er det en billigere løsning å hente inn profittdrevne, eksterne aktører i stedet for å ansette gode profesjonsutøvere?

Kjære politiker i Lier kommune!

Vi setter vår lit til at dere retter opp i lovbruddet nå og endrer forslaget i Handlingsplanen fra Rådmannen.

Tillitsvalgte for Utdanningsforbundet på alle skolene i Lier kommune
Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Lier kommune

Artikkeltags