Gode veiløsninger for alle i Lier?

KUN VIKER: Silje Kjellesvik Norheim og flere partifeller i Ap skriver om hvorfor de mener Viker-alternativet er det eneste rette.

KUN VIKER: Silje Kjellesvik Norheim og flere partifeller i Ap skriver om hvorfor de mener Viker-alternativet er det eneste rette.

DEL

LeserbrevMålet om gode veiløsninger for alle i Lier har vært ordfører Ringdals offisielle ønske i en rekke innlegg de siste årene. I dag kan det slås fast at dette ønsket nok ikke lenger gjelder for ordføreren og hennes parti, Lier Høyre.

E 134-problemene i Lier feirer snart 20 års jubileum, da Oslofjordtunnelen ble åpnet for å avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. De siste 10 års viderverdigheter og utsettelser skyldtes ikke Liers politikere, men at Statens vegvesen i tur og orden har kansellert de planene etaten har fått vedtatt. I de prosessene som ga oss løsninger som hittil har vært vedtatt – og så kansellert – har vi generelt sett at våre nabokommuner, Røyken, Hurum og andre naturlig nok har hatt sine egne agendaer, og ikke nødvendigvis har ønsket gode løsninger for de som bor i Lier. Det er heller ikke deres jobb. Talsmenn for disse kommunene har vært, og er, mest opptatt av å få veien på plass. Selv tvers over matjord og gjennom boligområdene i Lier, om slike løsninger blir billigst og enklest.  Her skal vi ikke klandre dem, for i slike forhandlinger om veiløsninger er det naturlig at enhver er seg selv nærmest. Og Liers innbyggeres interesser må da ivaretas av egne folkevalgte, som rettmessig utøver sin planmyndighet.

Nå opplever vi noe som klart bryter med lov, rett og praksis, som omtalt i Lierposten 29.8. 26.8 ble det avholdt et noe mislykket møte på fylkeshuset i Drammen i regi av AS Haukelivegen, for å fremme nye løsninger. Her har plutselig ordføreren fått trukket inn talsmenn for «utenrikspolitiske interesser» som en motvekt til det hjemlige politiske presset for en full tunnelløsning til Viker. As Haukelivegen og omkringliggende kommuners ordførere er altså mobilisert for å utgjøre en motvekt til Liers folkevalgte representanters preferanse for Vikerløsningen.

Videre var ordføreren den eneste som ikke rakk opp hånden for å skåne bygda si ved å legge den nye hovedveien inn i tunnel til E18 i en nylig lokalpolitisk debatt. Samtlige partier, med unntak av Høyre, vil ha E134 vekk fra bolig, landbruk og næring.

Er det virkelig slik at Liers ordfører mobiliserer motkrefter til det formelle planarbeidet for ny veiløsning, som ifølge loven skal ligge hos Liers folkevalgte, og ingen andre steder? Dette skjer ikke så mange andre steder i kommune-Norge.

Den nye alliansen er ikke kommet i stand for å skape «gode veiløsninger for alle i Lier». Det fremstår snarere som at alliansen er kommet i stand for å hoste opp et billigalternativ langs eksisterende trase, tvers gjennom boligbebyggelse, dyrka mark og næringsarealer på Gullaug og Linnes, Amtmannssvingen, Lierstranda og opp mot Jensvoll og Nøste. På Jensvoll venter så vei videre vestover, bare litt senere, i en fase to. Det store skoleområdet ved Høvik vil raseres på linje med de nevnte områdene.

Ordføreren og Lier Høyre burde lese Lierpostens sak 29.8 om hvordan det skaper store problemer for innbyggere når stamveien E 134 går gjennom boligområder slik som på Lahell i dag. Da burde det være selvsagt at man ikke på samme måte som her kan legge den fremtidige veiløsning for en nasjonal hovedtransportåre inn i andre boligområder i bygda, og bare bytte ut Lahells innbyggere med andre og langt flere i deres sted.  

Veien må derfor i tunnel til Viker, og kun et politisk regimeskifte i Lier er garantisten for at dette kan skje.

Silje Kjellesvik Norheim, Ap, formannskapet i Lier, ordførerkandidat
Tone Elisabeth Svendsen. Ap, formannskapet i Lier
Mathias B. Dannevig, Ap, Fylkestingsrepresentant
Jonny Simmenes, Ap, partileder

Les Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdals leserbrev om det samme temaet: Nok er nok - vi må handle!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags