(Drammens Tidende)

Det finnes mange kreative og innovative personer bosatt i Lier kommune, og flere tenker på å flytte hit til oss. Mange liunger har startet egne bedrifter, og utviklet egne produkter. Og mange sitter med geniale ideer som er i ferd med å klekkes ut.

DRAMMENS TIDENDE MED MENINGER PÅ FACEBOOK

Utgifter til kontorlokaler kan være krevende å håndtere i en etableringsfase. Man kan også forstå at det er utfordrende å framstå som profesjonell når man ikke har egnede møtelokaler å invitere sine forretningsforbindelser til. I tillegg kan man forestille seg savn av kolleger som kan heie og gi råd underveis.

LES OGSÅ: Liergløtt mot Asker

Å legge til rette

Hvordan kan Lier kommune legge til rette for bedrifter som har framtiden foran seg, og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt? Kan Lier kommune samtidig bidra til å skape vitalitet i et søvnig kommunesentrum i Lierbyen?

Svaret er ja!

Det vil være en glimrende idé å etablere et gründerhus i, eller nær Lierbyen. Et gründerhus vil være et trekkplaster for handelsstanden i Lierbyen sentrum, i tillegg til å være et kinderegg for lokalt næringsliv. Tre gode ting på én gang.

  • Det vil gi oss flere kortreiste arbeidsplasser, skapt av egne innbyggere.
  • Mange kreative hoder samlet på ett sted vil fungere som en rugekasse for enda flere gode ideer.
  • Et utstillingsvindu for investorer.

Se for deg et åpent kontorlandskap med mange arbeidsplasser, kanskje et stort og et lite møterom. Et kontorlandskapet som ryddes bort for å avholde små messer eller samlinger. En plass det er attraktivt å jobbe, og en attraktiv plass for eksterne besøkende.

LES OGSÅ: Gårdssalg av alkohol

Enkelt og funksjonelt

Kontorfasilitetene er enkle og funksjonelle. Nettilgangen har god kapasitet og høy hastighet. Tilhørigheten til Grønne Lier er tydelig. Det synes både med farger, og valg av interiør. Det er ikke tvil om hvor du befinner deg, og rammen rundt er miljøvennlig og grønn.

Etablering av et gründerhus vil vise at kommunen satser på nyutvikling og innovasjon, en samlingsplass som kan skape blest om kommunen. Hvis dette gjøres riktig, vil det kunne bli en faglig arena for både politikere og næringslivet, i tillegg til et kompetansesenter for nyutvikling og merkevarebygging i kommunen.

Kriteriene for drift av gründerhuset vil komme i neste fase. Her finnes det mange ideer å hente fra allerede etablerte gründerhus, som for eksempel Mesh i Oslo, eller Gründerhuset Hi5 i Tønsberg.

LES OGSÅ: Gørra på Brakerøya- tøv eller realitet?

Penger i budsjettet

Kommunen må kartlegge egnede lokaler, og vi politikere må sette av penger i budsjettet til oppstart og drift. Aktuelle brukere av stedet bør forberede seg på dugnad, og være med på å pusse opp stedet, for på denne måten få eierskap til huset.

Lier kommune skal ferdigstille en strategisk næringsplan i høst, hvor gründerhus er et av tiltakene som foreslås. Planen har kort- og langsiktig perspektiv, fra 2016 til 2028.

Referansegruppa som jobber med næringsplanen inkluderer personer fra næringsrådet, lokalt næringsliv og eiendomsutvikling, samt tre lokalpolitikere og ordfører. Vi ønsker å samarbeide med næringsaktører og innbyggere for å gjøre planen så god som mulig.

LES OGSÅ: Skiltjungel ved Fosskolltunnelen

Må våkne

Jeg håper med dette at kreative hoder i Lier våkner og blir med på idéutvekslingen vi trenger for å få en næringsplan for framtiden.

ANDRE MENINGER:

Konsekvensene av fri flyt i arbeidslivet

Høy veistandard skal være normen i Buskerud

En hekk har to sider