Lier kommune kan absolutt bli bedre

DEL

MeningerLier kommune skryter av hvor bra alt er i Lier. Dessverre gjelder ikke dette på alle områder. Vår psykiskutviklingshemmede nevø jobbet i mange år og inntil for ett år siden på den vernede bedriften Lier ASVO. I forbindelse med at han fylte 62 år ble han spurt om han ville bli pensjonist. Han svarte ja til dette. Han ble fortvilet da han etter hvert skjønte at dette betød lediggang. Han hadde ikke forstått hva det å slutte i jobb innebar. Han savner det å jobbe, arbeidsstedet sitt og kollegaene sine. Dette året har han rastløst» nesten gått på veggen.» Hva skal han finne på alle døgnets timer? Han har vanlig støttekontakt og muligheter til av og til å gå på kafé; samt svømme. Hans foreldre lever ikke lenger og vi fikk plutselig et førtitalls telefoner hver dag.

Både han og vi mente at jobb et par dager i uken kanskje ville være ideelt. Vi syntes det var veldig brutalt at han ikke fikk en bedre gradvis overgang fra jobb til pensjonisttilværelse. Store deler av hans tilværelse og identitet var sterkt knyttet til det å ha et arbeid å gå til. Vi prøvde å finne ut av hva som hadde skjedd og hva som var veien videre. Men taushetsplikt gjorde at det var vanskelig å komme noen vei. Den som skulle ta tak i saken og ha innsyn var hans verge. Vi kontaktet vergen som sa han ikke hadde tid til å gå inn i dette. Han var i full jobb og hadde mange andre som han også var verge for, men han skulle søke så snart han fikk tid. På grunn av taushetsplikten var det vanskelig å få innsyn i vedtaket som var gjort. Det endte med at jeg måtte si at han vel hadde krav på å få se/ høre vedtaket som var gjort i sin sak. Det hadde han; så da fikk vi en avtale hvor jeg var til stede og fikk høre saksbehandlers sammendrag av vedtaket. Kommunen hadde ingen mulighet til å la ham jobbe litt for tiden. Men de jobbet med det. Han sto på en venteliste. Han fikk etter forespørsel da vite at han sto som nr. 10. Da blir det neppe noe tilbud med det første noe det heller ikke er blitt.

Det kostet så mye for kommunen å ha psykisk utviklingshemmede i jobb. Ja, vi er jo nå etter Tolga saken blitt klar over at det gis store summer til kommunen, over 600 tusen kroner pr. år så vidt jeg husker, for hver utviklingshemmet sa jeg. Det som er så underlig er at Lier Asvo er en kommunal bedrift og at den er slik innrettet at den skal ha store summer av kommunen for å ha en person i arbeid et par dager i uka. Håper at kommunestyret vil gripe fatt i slike saker.

Mette Rustand

Artikkeltags