Det grenser til det uakseptable når presten tror at denne åpenheten er forbeholdt bakrommet