Det er et godt stykke mellom vedtatte målsettinger og den praktiske hverdagen

Av