(Drammens Tidende)

En artikkel i Drammens Tidende 29. august beskriver utførlig at byen tilgrises av urin og avføring. Det nevnes spesielt undergangen under Bybroen på Strømsø.

I et forsøk på å få bukt med dette uvesenet vil de ansvarlige stenge undergangen.

DU KAN FØLGE DEN LOKALE DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

De velger altså å løse problemet på den enkleste måten, uten å bry tankene med om det finnes andre mer tjenlige måter for å løse dette problemet.

Uvesenet med å grise til undergangen skyldes både menneskers manglende oppførsel, men også at det ikke finnes et toalett tilgjengelig i nærheten.

LES OGSÅ: Byen Vår Drammen på offensiven

En kraftig flombelyst undergang ville ta bort lysten til å blottlegge seg der og ha en god effekt. Å stenge undergangen er for enkelt.

Jeg mener å huske at det i sin tid var et betjent toalett ved siden av denne undergangen, og dette toalettet burde åpnes igjen for å avhjelpe nøden og få slutt på griseriet.

Å henvise til Jernbanens toaletter er å fraskrive seg ansvar. Dessuten er de ikke så lett tilgjengelige.

Likeledes burde «Det underjordiske» på Bragernes torg åpnes igjen og betjenes som i gamle dager.

LES OGSÅ: Vannløs turistattraksjon på Strømsø torg

Hvorfor kostet kommunen på millioner til å utbedre toalettene der, for så å stenge dem? I stedet har vi fått «et forargelsens hus» utenfor Børs-bygningen. Jeg vet om mange, spesielt damer, som av forskjellige grunner ikke kan tenke seg å benytte denne nødsinstallasjonen.

Drammen kommune tvinger «de trengende» til å gå i butikker og restauranter og bønnfalle betjeningen der om å få låne toalettene deres. Igjen kommunal ansvarsfraskrivelse.

Artikkelen i DT om urinstank og tilgrising i undergangen under bruen på Strømsø slutter med at kommunens representant freidig påstår at, sitat: Det er nok av offentlige toaletter i byen.

Dette utsagnet protesterer jeg sterkt på, og ber om en liste over de offentlige kommunale toalettene han snakker om.

Den listen blir ikke lang.

La oss også få på trykk i byens aviser et kart over Drammen kommunes offentlige toaletter som har grei atkomst, så vi kan nå dem i rimelig tid når nøden melder seg.

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG PÅ DT.NO:

* Vi trenger likere likemenn

* Høy veistandard skal være normen i Buskerud

* Konsekvensene av fri flyt i arbeidslivet