Jeg viser til innlegg i Lierposten 6.12.17 om Skolebløffen Nordal sett i lys av utbyggingen av Klinkenberghagan som ble vedtatt i kommunestyret 28.11.17. Først vil jeg si at vi har forståelse for at denne utbyggingen kan være smertefull for dem som mener de blir mest påvirket – det er antakelig derfor det har tatt 30 år å vedta Klinkenberghagan utbyggingen. Men nå må vi se fremover.

Én storskole?

Spørsmålet er: Ønsker vi EN storskole på Tranby eller fortsette småsamfunnet vårt tuftet på nærhet og godt kjennskap til lokalmiljøet? Vi vil ha det siste fordi vi tror det gagner lokalsamfunnet på sikt.

I innlegget fra Gjermund Gravdal fremkommer det en del påstander som ikke kan stå uimotsagt. Først må man skille snørr og barter.

Utbyggingspolitikken

Den pågående utbyggingen rundt skolen og vedtatte utbyggingen i Klinkenberghagan vil skape et enda bedre grunnlag for utvikling av det gode lokalsamfunnet og lokalmiljø på Nordal.

Klinkenberghagan har vært utredet og innsigelser tatt hensyn til. Fylkesmannen har sådanne påpekt at det er sjelden man ser en slik gjennomarbeidet plan. Kompromisset med en grønn sone som skjermer mot landbruksområdet er en fin løsning.

Skolepolitikken

Det argumenteres videre for at det er fritt skolevalg i Lier og andre skoler velges fremfor Nordal skole. Dette er ikke riktig.

I Lier praktiseres nærskoleprinsippet, det vil si at alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Denne regelen har vært praktisert i Lier siden 2006 og de fleste steder ble de opprinnelige skolekretsgrensene sammenfallende med nærskoleprinsippet. Det store unntaket ble Nordal skolekrets som på grunn av boligutbygging og skoleutbygging på Tranby fikk mange tilfeller av elever som ønsket å gå på Hennummarka og Hallingstad skole som en følge av nærskoleprinsippet. Der foreldre som bor nær en annen skole enn den som man naturlig tilhører skolekrets til kan søke seg dit. Dette praktiseres i Nordal skolekrets. De elevene som bor kort vei fra Hennummarka og Hallingstad skoler innenfor Nordal grunnkrets har kunnet søke seg dit etter nærskoleprinsippet.

Det må være disse tallene som det henvises til i artikkelen. Dette blir misvisende og viser manglende forståelse og innsikt i nærskoleprinsippet og hva som danner grunnlaget for fremtiden. Det er ikke grunnlag for å hevde at elever søker seg vekk fra Nordal skole som en følge av skolens kvaliteter eller beskaffenhet.

Naturgrønne Lier

Jeg og mange med meg har faktisk flyttet nettopp hit fordi vi ønsker å bo i naturgrønne Lier med tilhørighet til naturen og nærhet til landbrukskulturen i området rundt. Vi ønsker også å ha våre barn i et oversiktlig skolemiljø med høy faglig kvalitet. Det er det som er unikt å viktig å ta vare på og det er derfor Nordal Skole har som slagord: Nordal skole midt på jordet, verdens beste barneskole!

Jeg vil hevde vi ikke er helt på jordet – med tilhørighet og utvikling av et godt lokalmiljø på Nordal. For Nordal Skole er en skole for alle, der vi tar vare på våre barn og voksne og har en nærhet til lokalmiljøet med engasjerte velutdannede og kompetente lærere der vi står sammen om å skape det beste mulige miljø for oppvekst og trivsel for våre barn i grønne Lier!

Det er virkelig synd at noen faller for fristelsen å ville legge ned skolen for å redde landbrukskulturen i området. Kulturen som har dannet grunnlaget for skolens eksistens i nesten 100 år, og er en ressurs for alle som har vokst opp og skal vokse opp i nærområdet. Hadde det ikke vært bedre å tenke offensivt på hvordan den rotekte landbrukskulturen kan utvikle seg positivt i sammen med nye mennesker – voksne og barn – i nærmiljøet med Nordal skole og Borgestad Barnehage som et midtpunkt?

Avslutningsvis vil jeg håpe at vi i framtiden kan ha en debatt om utviklingen i Nordal uten at man skal bli urettmessig beskyldt for å være kjøpt og betalt av utbyggerne. Her befinner Gjermund Gravdal seg på et absolutt lavmål i sin argumentasjon.

Rolf Aasheim
Leder SU- Nordal Skole
Leder FAU Nordal Skole
Leder Sameiet B-2
Koordinator Realsameiet Hanseringen, Nordal Panorama

Les også

Skolebløffen Nordal

Les også

En seier for småskolene

 

Les også

Venstres miljøfiendtlige skolepolitikk

Les også

Tør de ikke ta debatten?