Lovbrudd et halvt år er greit, sier politikerne

Lars Haugen, Morten Egeberg, Søren Falch Zapffe og Espen Lahnstein

Lars Haugen, Morten Egeberg, Søren Falch Zapffe og Espen Lahnstein

DEL

MeningerI en redegjørelse fra kommuneadvokaten konkluderes det med at kommunen bryter opplæringsloven paragraf 1–1 ved å ikke oppfylle lærernormen fra nyttår.

Jeg noterer meg at politikerne, til tross for at kommuneadvokaten sier det er lovbrudd, ikke legger nok penger inn for å oppfylle lærernormen før til høsten. Jeg ser de bruker argumenter som at de ikke får tak i lærere, de har ikke prøvd!

Så sier de at en styrking av skolesektoren gir mindre rom for andre sektorer. Men lovbrudd er greit?

Styrking av helsesøster og mobbeombud er heller ikke oppfylling av lærernormen.

Politikerne i Lier setter altså inn tiltak i skolen, uten å oppfylle lovpålagte oppgaver.

Som Lisbet Grøvdal også sier, vi er skuffa og sinna. Dette er ikke greit for elevene og skolen som læringsarena.

Eva Andersen
Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lier

Artikkeltags