I Aftenposten 10. mai kunne vi lese at MDG vil redde jernbanebygging på Østlandet ved å skrote motorveier.

Venstre prioriterer også tog høyest, men erkjenner at noen veiprosjekter likevel er viktige. Skal vi løse klimakrisen må all transport bli utslippsfri. Fort. Ikke bare toget, men også alle biler, lette og tunge. MDG ser ikke forskjell på å bygge motorvei og få veien i tunnel for å utvikle gode byer og tettsteder. Strekningen Dagslett i Røyken til E18 i Lier er ett av veiprosjektene MDG vil skrote. Dette er dårlig nytt for beboere på Lahell og innbyggere i Ytre Lier.

Samme dag i Dagsnytt 18, forsvarte partileder i MDG, Arild Hermstad, skrotingen av veiprosjektene med den begrunnelsen at veiene pumper biltrafikken inn i byene. Det er forskjell på veiprosjekter. Motorvei er ikke bare motorvei. Det å skrote prosjektet «E134 Dagslett – E18» er en veldig dårlig løsning for gode bomiljø, myke trafikanter og lokal kollektivtrafikk i Lier. Det er også en dårlig løsning for Oslo. E134 under Oslofjorden, gjennom Asker og Lier til E18 vil nettopp regulere mye av trafikken utenom Oslo.

En eventuell nedskalering av E134 gjennom Lier betyr mer tap av natur, verdifull matjord og kulturminner, mer vei i dagen med dertil hørende støy. Svært få vil ha trafikk over Norges beste matjord. Det er trist å lese at partidemokratiet eller partiledelsen i MDG prinsipielt trumfer god lokal miljøpolitikk i Lier.

Å bevilge mer penger til dette prosjektet betyr mer tunnel, og grønnere Lier. Venstre vil prioritere Viker-alternativet med miljøtunnel helt fram til E18.