MDG vil løse trafikkproblemene langs E134 ved å vedta hvor mange biler som skal kjøre der. Dersom det er så enkelt foreslår jeg at denne løsningen allerede nå blir benyttet på eksisterende vei.

Det vil hjelpe på trafikkbildet i ytre Lier om vi for eksempel forholder oss til makskapasiteten for veien på 12.000/døgn. Men hva gjør vi med de resterende 10.000 kjøretøyene som også vil kjøre forbi husene våre?

Problemet er ikke SVV sin fremtidsprognose for trafikkvekst. Problemet er trafikken vi har akkurat nå, hver dag. Dagens trafikk forsvarer allerede fire felt!

Jeg mener løsningen er å bygge stort nok for nåtid og fremtid. Statlige prosjekter er alltid budsjettert for trangt, men jeg tror ikke løsningen er «å spare seg til fant». Hvilke konsekvenser vil det ha om vi bygger vei med for liten kapasitet?

Dette er en vei vi ikke har råd til å la være å bygge stor nok. Vi har sett nok av eksempler på sykehus, skoler og flyplasser som på åpningsdagen allerede er for små. Dette må vi ta erfaring fra!

Biler vil være vårt fremskomstmiddel i lang tid uansett hvilken energikilde de drives av, og vi må derfor bygge veier som takler belastningen. Selv om MDG har gode ambisjoner må de likevel ta innover seg dagens situasjon.

Jeg er imidlertid enig med MDG i at tap av natur og matjord ikke verdsettes høyt nok, men hva med livskvalitet for innbyggerne dine? Hvilken verdi skal det settes på det? Kan løsningen være at tapt jord kompenseres med nydyrking et annet sted?

Når det kommer til samfunnsøkonomisk nytte mener jeg at denne strekningen uansett vinkling er en vinner.

Dersom MDG løfter blikket ut over landet er det nok av, etter mitt syn, prosjekter som både er mindre samfunnsnyttige og mer miljøfiendtlige. Kanskje fokuset skal rettes til prosjekter som gagner flest både på økonomi og miljø?

Jeg er imidlertid glad for at MDG støtter SVV sin beslutning om at ikke flere tilkomster til E134 er aktuelt før ny vei og tilkobling med E18 er løst. Dette vil selvfølgelig kunne utsette fjordbyen på ubestemt tid og det vil bli spennende å se om flere partier støtter dette før valget til høsten.