Enhver kommune som ekspanderer og som vil ha god økonomi, avsetter areal til næringsutvikling og idrettsanlegg.

Næringsareal for at en vil opprettholde og gjerne skaffe kommunens innbyggere flere arbeidsplasser og kommunen gode skatteinntekter. Idrettsareal for at innbyggerne skal ha kort reise til idrettsanlegg. Idretten vil også ha anlegg der folk bor, ikke anlegg til sin idrett en time eller to timers kjørevei unna. Kortreist trening er faktisk god klima- og miljøpolitikk.

Når Miljøpartiet i Lier sier nei til å avsette areal til begge formål, undres jeg på hvilken vei dette partiet tar. Hvilken form for utvikling ønsker de seg?

Ønske om mer areal til næring bør andre argumentere for. Jeg skal begrense meg til idretten.

I alle kommuner i Norge finnes et idrettsråd, som skal viderebringe idrettens ønsker og behov til kommunen. En av de viktigste oppgaver er for idrettsrådet å sikre areal til idretts- og friluftsformål. I alle kommuner blir det mer og mer kamp om arealene. Derfor er det viktig at Idrettsrådet har en klar stemme opp mot kommunestyret.

I dette tilfellet gjelder det et ønske om areal til ski og skiskyting i Leirdalen. Med det utgangspunkt en har i eksisterende anlegg, kan en videreutvikle Leirdalen til å bli et helårsanlegg for flere idretter. Motorsykkel, skyting, ski og skiskyting. Løypenettet inn i marka vil da også kunne benyttes av publikum. Det gir en vinn-vinn situasjon.


Tommelen opp for nytt helårsanlegg
Ser en anlegget i Holmenkollen, så ser en at det fint går an å bruke marka til glede for mange, uten å ødelegge verken for turer, bærplukking eller soppsanking. Området vil derimot bli mer tilgjengelig for akkurat disse aktivitetene.

Det er også slik at asfalterte skiløyper bringer rulleskiløpere vekk fra trafikkert vei, noe både Statens vegvesen og Norges idrettsforbund ønsker seg. Det ønskes også at slike løyper åpnes opp for rullestolbrukere. Det er altså ganske mange flere plusspoeng enn minuspoeng ved en utvikling av Leirdalen.

Å si at vannkvaliteten i Damtjern blir forringet på grunn av skiløyper i marka, er en fullstendig avsporing. Rett og slett et svært dårlig argument. Siden det planlagte anlegget også er langt unna bebyggelsen, er det få eller ingen som blir sjenert av støy fra skyting. Her kan lages gode tiltak, som eventuelt begrenser denne støyen.

Jeg heier på idretten i Lier, og håper at et multi idrettsanlegg i Leirdalen blir en realitet.