Alvorlig virus på norske jordbærplanter

Jordbærbonde Simen Andreas Myhrene forteller at viruset er funnet på noen av hans planter i Grimstad.

Jordbærbonde Simen Andreas Myhrene forteller at viruset er funnet på noen av hans planter i Grimstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge.

DEL

(Drammens Tidende) BUSKERUD: Begge virusene ble funnet i bærfelt med importerte jordbærplanter, ifølge Mattilsynet. Virusene ble funnet hos tre forskjellige produsenter, i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud.

Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) kan virusene gjøre svært stor skade, spesielt dersom de opptrer sammen.

– Kan bli alvorlig

De to virusene som ble funnet, «strawberry mild yellow edge»-virus og «strawberry crinkle»-virus, spres enten via allerede infiserte jordbærplanter eller med bladlus. Sistnevnte virus er funnet hos alle tre produsentene, men kun ett sted ble begge virusene funnet.

Ettersom det er høst er imidlertid spredningsfaren i disse konkrete sakene vurdert som lav.

– Men kommer det i fremtiden inn flere virus og smittespredere, spesielt liten jordbærbladlus, kan situasjonen bli mer alvorlig enn den er i dag, skriver Mattilsynet.

Importerte plater

Alle funnene er gjort i jordbærsorten Sonata. Ifølge tilsynet er det grunn til å mistenke at smitten kan ha kommet til Norge med infiserte planter fra Nederland, siden alle feltene hadde planter importert derfra.

– Det er sannsynlig at flere bærprodusenter kan ha mottatt smittede planter. Det kan finnes virus i felt selv om de ser friske ut i dag, fordi det er vanskelig å påvise latent smitte. Så selv om vi ikke har funnet virusene andre steder, så er det ingen garanti for at smitten ikke er der, sier Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Mattilsynet understreker at jordbær fra planter med virussmitte kan få dårligere kvalitet, men at de ikke er farlige å spise.

Funnet hos Lier-bonde

Mattilsynet vil ikke si spesifikt hvilke steder funnene er gjort, i fare for å henge ut noen. Til NRK Buskerud sier imidlertid jordbærbonde Simen Myhrene i Sylling at det er gjort funn på noen av hans planter i Grimstad, hvor det drives tidligproduksjon.

Bonden mener det er alvorlig om viruset skulle spre seg.

– Det kan forstyrre veksten i plantene og ødelegge avlingene. Vi må hindre spredning og har sanert arealet, sier han til NRK Buskerud.

Artikkeltags