Martin Rønning Ovenstad: - Ballbingen er et viktig samlingspunkt

Martin Rønning Ovenstad (26) fra Lier og skolekameratene elsker å spille fotball i ballbingen ved Hegg skole. MIF-spilleren er der flere ganger i uka, og pleier vennskap og leker med kula. Alder er ingen hindring!