Her planlegges et gigantisk avfallsmottak

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

Artikkelen er over 3 år gammel

RfDs gjenvinningsstasjon blir rene minianlegget sammenlignet med de nye planene på Lyngås.

DEL

LYNGÅS: Det er Stena Recycling As som står bak planene om et nytt sorterings- og gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Anlegget er tenkt plassert i tilknytning til RfDs (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) gjenvinningsstasjon, men de to anleggene har ingenting med hverandre å gjøre.

Stena Recycling har søkt Fylkesmannen i Buskerud om utslippstillatelse der kommunen er høringsinstans.

Neste steg for selskapet er å søke om byggetillatelse.

90.000 tonn

Anlegget skal, ifølge søknaden til Fylkesmannen, dimensjoneres til å ta imot 90.000 tonn næringsavfall som skal sorteres, eventuelt kvernes, omlastes og deretter sendes videre til andre gjenvinningsanlegg eller sluttbehandlingsanlegg.

I tillegg er det søkt om mellomlagring av farlig avfall og mindre mengder smittefarlig avfall. Det er antatt at det til enhver tid vil være mellomlagret 25.000 tonn på Lyngås-anlegget.

90.000 tonn tilsvarer nesten dobbelt så mye som blir levert inn fra regionens 88.000 husstander til RfDs sju gjenvinningsstasjoner.

3000 biler

I tillegg skal anlegget kunne ta imot, miljøsanere og presse 3000 utrangerte kjøretøy årlig.

Det skal også produseres biobrensel på anlegget, samt etableres et kverneanlegg for impregnert og kreosotimpregnert treverk.

Det er anslått at rundt 200 biler vil kjøre inn og ut av anlegget hver eneste dag. Flesteparten av disse skal komme via Tranby og Kirkelinna.

Kommende uke skal miljøutvalget behandle og vedta det som skal bli kommunens høringsuttalelse.

SKEPTISK: Miljøutvalgets leder, Jan O. Stolp (Sp) er skeptisk til planene om gjenvinningsanlegg på Lyngås.

SKEPTISK: Miljøutvalgets leder, Jan O. Stolp (Sp) er skeptisk til planene om gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Utvalgsleder Jan O. Stolp (Sp) hadde ikke lest sakspapirene da Lierposten kontaktet han tirsdag ettermiddag, men han var informert om planene for anlegget.

– Skeptisk

– Ut fra det jeg nå vet, og uten å ha finlest saken, så er jeg negativ til hele etableringen. Ikke minst med bakgrunn i den forventede trafikkveksten på Kirkelinna, sier han til Lierposten.

Det er reguleringsplanen som er avgjørende for hvilke virksomheter som kan etableres på Lyngås.

Ifølge den er eiendommen regulert til næringsvirksomhet som lar seg kombinere med med grustakdrift eller gjenvinningsstasjon.

Det står videre: Virksomheter som tillates er grustakrelatert næring som for eksempel jordforbedringsanlegg, annen type gjenvinningsrelatert næring som for eksempel flisproduksjon, biobrenselproduksjon, gjenvinning av landbruksmateriell eller annen type gjenvinnings- og miljøfremmende næringsvirksomhet.

Milliardkonsern

Stena Recycling er et selskap i det svenske storkonsernet Stena Metallkonsernet som driver gjenvinningsaktivitet på 200 anlegg i 10 land med en årlig omsetning på 25 milliarder svenske kroner.

Delte meninger om etableringen

– Å legge et slikt deponi midt i en landbruksbygd høres litt feil ut for meg, sier Venstres gruppeleder Tove Hofstad.

IKKE PÅ LINJE: Søren Falch Zapffe (H) er foreløpig positiv til etableringen på Lyngås. Tove Hofstad (V) er mer skeptisk.

IKKE PÅ LINJE: Søren Falch Zapffe (H) er foreløpig positiv til etableringen på Lyngås. Tove Hofstad (V) er mer skeptisk.

Sakspapirene har så vidt rukket å nå politikerne, og flere Lierposten har kontaktet ønsker foreløpig ikke uttale seg da de ikke har fått lest saken.

– Min første reaksjon var at dette er et prosjekt vi må blokkere. Å legge et deponi bestående av farlig og smittefarlig avfall midt i ei landbruksbygd, høres helt feil ut, sier Hofstad.

Korte frister

Hofstad frykter korte frister gjør det utfordrende for politikerne å gjøre en skikkelig jobb.

– Nå kommer sakspapirene bare en drøy uke før det skal behandles i miljøutvalget. Og da saken først ble lagt ut, manglet det vesentlig informasjon som kart over området, og søknaden til Stena Recycling. Jeg tenker at man må være en dreven politiker for å gjøre et godt håndverk, sier hun, og mener administrasjonen må være langt mer offensiv og varsle politikerne når det kommer denne typen saker.

– Jeg frykter at det blir dårlig politiske prosesser av korte frister, sier hun.

Både hun og andre gruppeledere er blitt kontakten av innbyggere før sakspapirene kom.

– Det er fint at vi har enkeltpersoner som varsler politikerne, men vi kan ikke basere vår virksomhet på det, sier hun.

Allerede i mars sendte Stena Recycling søknad om utslippstillatelse til Fylkesmannen i Buskerud. Først i slutten av oktober kom høringsbrevet til Lier kommune med høringsfrist 1. desember.

Høringsuttalelsen skal behandles og vedtas i miljøutvalget 7. desember, og kommunen har fått utsatt frist til 12. desember.

– Dette er greit

Høyres Søren Falch Zapffe er også en av de få som har fått skummet gjennom et foreløpig saksframlegg. Han deler ikke skepsisen til Hofstad.

– Det jeg er mest skeptisk til, og som ikke er belyst skikkelig i saken, er trafikksituasjonen. Det er åpenbart at en kraftig trafikkøkning på Kirkelinna skurrer litt for meg, sier han.

Selve etableringen er han imidlertid mer åpen for.

– Så lenge det er innenfor gjeldende reguleringsplan, så synes jeg det er greit. Det er jo i aller høyeste grad beslektet til det anlegget som ligger der fra før (RfD, red.anm.).

– Lier må også være med å ta vårt ansvar når det gjelder denne type avfallshåndtering. Og da er ikke grustaket på Lyngås en dårlig løsning. Det var jo mye skepsis knyttet til etableringen av Rfds anlegg på Lyngås. Etter at det åpnet har jeg imidlertid ikke hørt ett negativt ord om det, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken