Gå til sidens hovedinnhold

Løser penger alt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter den siste tids ordkløyveri om Lier kommunens regnskapsoverskudd i 2020, er det en ting vi i Lier Sp setter spørsmålstegn ved. Flere av de tidligere debattinnleggene om kommunens overskudd i 2020 mener at en økt tilførsel av penger til virksomhetene automatisk gir økt kvalitet i tjenestene.

Etter Sp sitt syn mangler kompetanse som faktor i denne ligningen, for at den skal gå opp. Våre ansatte innehar en kompetanse vi i Lier trenger. Det er viktig å ha den kompetansen vi trenger på rett sted. Vi trenger arbeidstakere med variert kompetanse.

Hver dag går ansatte i Lier kommune på jobb og gjør en formidabel innsats for oss. Vi skal ta vare på alle ansatte, og de skal samtidig gis mulighet til å utvikle seg og sitt fagområde.

Lier Sp er opptatt av at Lier forblir, og utvikler seg til en spennende og attraktiv arbeidsplass. Bedre økonomi er i denne sammenheng et viktig virkemiddel, men slett ikke det eneste. Alle ansatte i Lier kommune utgjør en ressurs, fra de ufaglærte til de med høyskole og universitetsutdannelse. Heving av kompetansen vil si å gi mulighet for ufaglærte til å ta fagbrev gjennom jobben. Fagarbeideren, sykepleieren og pedagogen gis tilleggsutdannelse og ledere tas inn i gode lederutviklingsprogrammer. Kompetanseheving koster og forutsetter en sunn kommuneøkonomi.

Lier Sp har gått til valg på å ha fokus på heltidskultur. Heltidsansatte gir større mulighet til å utvikle faglighet i hele organisasjonen. En faglig sterk arbeidsplass er en attraktiv arbeidsplass. Vi som arbeidsgiver må inkludere de som ønsker eller må arbeide deltid som arbeidstaker. Selvfølgelig skal alle fortsatt ha sin plass i vår organisasjon, og de skal få den tiltrengte kompetanseheving for å fortsatt kunne gjøre en kvalitativ god jobb. Lier SP ønsker å opprettholde Lier kommune som en sterk kompetansebedrift som rekrutterer og beholder de dyktigste folka.

Ledelseskompetanse er avgjørende for kvalitet i tjenestene. Ledere er rollemodeller. En god leder får kompetansen satt i system – rett person på rett sted, ser den enkelt, utnytter enkeltmenneskets kompetanse og erfaring, og utvikler hver enkelt ansatt og dennes viktige deres ressurs i organisasjonen.

Økt kompetanse og kvalitet i hvert eneste arbeidsmiljø, gjør at fagarbeideren, pedagogen, sykepleieren, og alle deres kolleger, får en bedre arbeidshverdag. Sammen kan ansatte stolt levere bedre tjenester til det beste for alle oss i Lier. Lier Sp mener at vi best får dette til med å dra inn et godt grønt firkløver i Grønne Lier: -god ledelse, -god kompetanse, -god kvalitet og -sunn økonomi.

Kommentarer til denne saken