«Lockdown» førte til krise for Ole Bjarnes bensinstasjoner. Én ting reddet ham

Av

Begrenset grensehandel har gitt positive ringvirkninger langt inn på norsk side av svenskegrensen.