SPRØYTER BETONG: Ikke Dovregubbens Hall, men fryktingydende nok når et 30 tonns maskinmonster
sprøyter betong inne i togtunnelen på den gamle toglinja mellom Lier og Spikkestad.
Nils Maudal

– Vi har støtt på partier med farlig fjell, men fant ingen grevlinger i taket

– Nå er tunnelen trygg, sier anleggssjef Steinar Hansen i Veidekke.
Av
Publisert