Raser mot planene om å etablere «kompaktboliger» på Lierstranda

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det må da være mulig å finne andre, bedre egnede tomter til denne typen boliger.