Bekrefter salg av sivilforsvarstomta

Men hvem som kjøper er fortsatt hemmelig.