Vi blir mange flere eldre i Lier de neste årene, og de fleste er både friskere, sprekere og mer oppegående enn forrige generasjoners eldre. Det er utelukkende positivt. Mange har både lyst og mulighet til å bidra og være aktive i Liersamfunnet. Det er liten tvil om at flere eldre kan gi oss mange utfordringer, men vi må også se på de eldre som en stor ressurs. Sammen må vi jobbe for et aldersinkluderende Liersamfunn.

En jente som blir født i dag er forventet å leve i gjennomsnitt 7 år lenger enn de som ble født på begynnelsen av 1970-tallet. For guttene har økningen vært enda større med 10 år økt forventet levealder i samme periode (Kilde SSB). Vi lever lenger, og dette er først og fremst et tegn på at samfunnet har skapt gode og trygge levekår.

Vi vet at personer allerede i 50-års alderen opplever at det er vanskeligere å bli innkalt til jobbintervjuer, og vi har mye «elendighetsforskning» på hva de eldre ikke kan. Mange seniorer har mindre formell kompetanse enn sine yngre kollegaer, men sitter ofte på mye uformell kompetanse. De vil kunne bidra med bred erfaring, og har ofte et stort nettverk og menneskekunnskap som kommer arbeidsplassen til gode. Så er det ikke slik at seniorene alltid vet best, men mye tyder på at samarbeid på tvers av alder i mange sammenhenger vil være det beste. Det er viktig både for seniorene og for samfunnet å beholde erfarne mennesker som kan bidra i arbeid. Det er trist hvis arbeidsplassen oppdager hva en ansatt kan og har bidratt med først etter at personen har pensjonert seg. Denne utfordringen mener jeg Lier kommune som arbeidsgiver må se nærmere på, og vurdere tiltak for i neste kommunestyreperiode.

Mange pensjonister har også mye å bidra med som frivillige. I dag er 1 av 3 frivillige, og i 2019 bidro pensjonister i Norge med formelt og uformelt arbeid til en verdi av hele 29 milliarder kroner. Vi vet at mange bidrar med frivillig arbeid ovenfor andre eldre, og i Lier har vi tilbud som eksempelvis turgrupper, dans, treskjæring, strikkecafé, kulturklubb, digital hjelp og treningsgrupper hvor frivillige bidrar. Jeg er imponert. Potensialet i seniorenes mulighet for å bidra blir viktig å ta ut i tiden fremover. Det gleder jeg meg til å jobbe mer med!