Lierposten skal sammen med de 72 andre lokalavisene, som er en del av mediekonsernet Amedia, dele ut penger til lag og foreninger. Totalt skal Amedia dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger.

150.000 kroner skal deles ut via Lierposten. Lag og foreninger i Lier inviteres til å søke om midler til gode formål fra denne potten.

– Jeg er glad og stolt over at Lierposten er en del av et konsern som ser verdien av å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi gleder oss til å kunne gi ut disse midlene i Lier, sier redaktør Pål A. Næss.

Frivillig arbeid og kulturaktiviteter

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Deles ut for første gang

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Slik søker ditt lag eller din forening:

Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

Følgende sitter i Lierpostens jury: Ansvarlig redaktør Pål A. Næss, journalist Stine Ljungquist Knudsen, frilans sportsjournalist Gjermund Sørsdal og frilans kulturjournalist Stein Styve.

Juryen bestemmer hvilke tiltak som skal tildeles midler.