Har du en elefant i rommet, er den umulig å overse, men metaforen henviser til at du har et åpenbart problem som ingen ønsker å diskutere. Uttrykket har vært brukt i kommunestyret (Lierposten 2/11-2020), men man har altså valgt ikke å diskutere problemet, ennå. Nå som Viker-alternativet er valgt sier Bård Strand fra Ap at «Vikeralternativet er et godt utgangspunkt for Lierdiagonalen».

Behovet for Lierdiagonalen vil oppstå fordi dagens E18 ikke har kapasitet til mer trafikk mot Brakerøya og Bangeløkka. Et mulig tiltak kan være å utvide E18 mot Brakerøya, bygge ut brua over Drammenselva og bygge om trafikkmaskinen på Bangeløkka. Lierdiagonalen vil fremstå som billigere og enklere. Lierdiagonalen kan sluse trafikken utenom Brakerøya og direkte på E134 ved Nedre Eiker bru.

En viktig forutsetning for å velge Vikeralternativet var at det tar minst matjord og er minst inngripende for lokalmiljøet. Men da velger man å ikke ta elefanten med i regnestykket. Det er imidlertid en åpenbar risiko for at det må gjøres tiltak; utvide E18 eller lage en ny firefelts motorvei på tvers av grønne Lier. Med Viker-alternativet får neste generasjon politikere et ubehagelige dilemma i fanget. Hvor skal traseen for Lierdiagonalen gå?

Alle ønsker en løsning på trafikkproblemet som kveler Engersand. Men alternativene fremstår som valg mellom tre onder. Linnes-, Huseby- og Viker-alternativet vil ta matjord og ramme nabolag. Problemet løses ikke, det flyttes. Flere biler vil finne veien mot Lierdalen, og manglende kapasitet på E18 vil gjøre trykket så stort at trafikken tyter ut på småveiene i hele Ytre Lier.

Jeg vil be om at vi trekker i håndbrekket nå. Vi ønsker ikke Lierdiagonalen uansett hvor den måtte komme. Vi ønsker ikke Viker-alternativet, og vi ønsker ikke E134 via Linnes eller Huseby heller. Vi ønsker færre, ikke flere biler i transitt gjennom bygda. Da må vi stoppe opp, ta et skritt tilbake og spørre oss selv; kan trafikken sluses utenom Lier og Drammen? Kanskje er det mulig å løse problemet på Engersand, uten å flytte det til nye nabolag.