LIERBYEN: Da det flunkende nye Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget avholdt sitt første møte tirsdag kveld, avslo de søknadene fra Foss og Gunnersbråtan barnehager om ekstra tilskudd.

Søknadene var på henholdsvis 1,3 millioner kroner til nye lekeapparater, opparbeidelse av parkeringsplass og ansettelse av en spesialpedagog, og 460.302 kroner for å dekke et budsjettert underskudd for 2015.

– Livredd konsekvensene

Frps Thomas E. Klingen Andersen foreslo å gi Foss barnehage et tilskudd på 75.000 kroner til lekeapparater. Pengene mente han burde omdisponeres fra Flyktningetjenestens budsjett «ettersom det er integreringsproblem». Dette forslaget fikk imidlertid kun én stemme, og ble dermed forkastet.

– Foss barnehage er eid av et stort selskap med solid økonomi, som tar ut konsernbidrag til tross for at barnehagen går med underskudd. Dette må barnehagen og ULNA løse selv. Gunnersbråtan er en foreldreeid barnehage, derfor er disse sakene både like og ulike. Men jeg er livredd for konsekvensene dersom vi gir én barnehage tilskudd. Da vil vi få enda flere slike søknader, og Lier kommune har ikke mye friske midler å putte inn i tjenesteproduksjon, sa Frank Yggeseth (H) under debatten.

– Skuffende

Dette argumentet kjøper ikke styreleder Rune Fortun i Gunnersbråtan barnehage.

– Under stormøtet på Høvik skole i mai i år, der tema var barnehagene i Lier og deres økonomiske situasjon, satt politikerne og sa at jo da, de skulle satse på barnehagene, og de ville opprettholde den gode kvaliteten og gjerne også øke voksentettheten. Og de minnet oss om at barnehager som får økonomiske problemer kan søke kommunen om ekstra tilskudd. Men når vi da søker om tilskudd, nettopp fordi vi sliter økonomisk, så får vi altså blankt avslag, og beskjed om å fikse problemene selv. Da kan vi ikke si noe annet enn at vi føler oss lurt, og selvsagt veldig skuffet, sier Rune Fortun.

Som for øvrig synes kommunens saksbehandlingstid på fem måneder er i lengste laget. 

– Skammelig

Etter å ha hatt underskudd de siste fire år, er barnehagen bekymret for den videre driften.

– Det er begrenset hvor mye egenkapital en barnehage klarer å bygge opp. Så om vi ikke opplever likviditetsproblemer i år, vil vi i hvert fall få det i løpet av neste år, sier Fortun.

Han lover å fortsette å jobbe opp mot politikerne i tiden framover.

– De er nødt til å ta inn over seg at kvalitet koster. Voksentetthet koster. Kvalifiserte ansatte koster. 85 prosent av utgiftene våre går til lønn, og da er det ikke mye igjen å rutte med. De kommunale tilskuddene til barnehagene i Lier er blant de laveste i hele landet. Det er rett og slett skammelig, sier Fortun.