Elevene ved Sal og scene på Lierbyen skole har jobbet hardt med forestillingen gjennom hele skoleåret, og 10. mai settes Hysj, ingen liker deg opp på Lier kulturscene. Det er en spent og nervøs gjeng som finpusser på alt fra manus og musikk, til tekster og dans, men de er klare.

Klare for å vise hva de har skapt, og budskapet de ønsker å få fram.

Blitt mobbet selv

– Vi har jobbet både hardt og lenge med forestillingen, og føler den er både innholdsrik og viktig, sier Charlotte Engebretsen, og forteller at elevene har gjort alt selv.

– Vi har skrevet tekstene, satt sammen forestillingen og koreografert dans, sier hun.

At tema for forestillingen skulle være mobbing ble bestemt etter at skolene i Lier så forestillingen #hengdeg i fjor, en forestilling som ble sterk kost for flere av elevene ved de forskjellige Lier-skolene.

– Det er et interessant og aktuelt tema. Det er flere forskjellige typer mobbing, og det foregår nok mer av det enn mange vet, sier Mathilde Inderberg.

Hun er en av fire som spiller mobbeoffer, og har – som flere av medskuespillerne – egne erfaringer fra å bli mobbet.

– Det er klart det kan være tøft å sette seg inn i karakterens situasjon. De fleste har erfaring med den følelsen fra før, og vi kjenner litt på det. At vi må ta fram de følelsene igjen, sier hun, og foreteller at det er mobbeofrene selv som har skrevet tekstene de framfører for at det skal bli mer ekte.

Elevene er veldig bevisste på at mobbing i dag er annerledes enn mobbing da foreldregenerasjonen vokste opp. Derfor håper de mange foreldre vil ta turen til kulturscenen og kanskje få et innblikk i hvordan hverdagen er for dem som er unge i dag.

Sosiale medier

Et par av dem som forteller om tidligere opplevelser som mobbeofre sier også at det ikke har vært noe problem etter at de flyttet over på Lierbyen skole. Dette tror de kan ha noe å gjøre med at skolen oppfordrer til mobilfri skoledag.

– Det kan nok hende det har noe med restriktiv mobilbruk her, for det er mye av mobbingen i dag som foregår via sosiale medier, sier Helene Lund Andersen.

Men at mobbing foregår på alle skoler er både hun og de andre overbevist om. Derfor er forestillingen deres så viktig.

Mye å forholde seg til

– Det er så mye som foregår på skolen som foreldre ikke vet, og det er mange som ikke skjønner hva som skjer. Hvor mye drama det er, forklarer Helene.

– Det hadde vært fint hvis voksne kunne fokusere mer på hvordan vi har det, og ikke bare om vi har gjort lekser eller ikke, legger hun til.

I forestillingen viser elevene fram fire forskjellige måter mobbing foregår på, fra den fysiske og mobbingen i sosiale medier, til skjult mobbing og utestenging.

Nana-Jessica Aalto har fått rollen som sjefsmobber, og hun innrømmer at det kan være litt vanskelig av og til.

– Rollen er både slem og aggressiv, og det er vanskelig å være høylytt og skrike. Og jeg liker ikke å slå mennesker, så det er en utfordrende rolle å spille, sier hun.

– Vi bruker sterke ord og handlinger, sier Charlotte, og understreker at forestillingen ikke egner seg for elever yngre enn 7. klasse.

Samtidig ønsker de at ungdomsskolene i Lier gjerne kan ta kontakt hvis de ønsker at elevene skal komme med forestillingen til andre skoler.

Mobbetallene er på vei nedover

Leder av beredskapsteamet og pedagogisk veileder i PP-tjenesten, Kristin Eggum Ege, bekrefter at tall fra årets elevundersøkelse viser en positiv trend.

– Årlig gjennomføres den anonyme undersøkelsen for 5.–10. trinn, og Lier ligger bedre an sammenlignet både med Buskerud og nasjonen generelt, sier hun.

Både i fjor og året før lå Lier litt over. Eggum Ege presiserer at årets spørsmål er annerledes enn tidligere år, og at dette gjør svarene vanskelig å sammenligne.

– Vi stoler ikke blindt på tallene, og har et kvalitetssikringssystem for å fange opp utsatte elever, forklarer Eggum Ege.

I tillegg til å gjennomføre den nasjonale og anonyme elevundersøkelsen, er det obligatorisk i alle Liers klasser fra 3. trinn å gjennomføre en ikke-anonym spørreundersøkelse. Det brukes også et eget verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing der det mistenkes.

– Dette gjør det lettere for oss å gå konkret til verks med ulike tiltak, så vi kan undersøke, avdekke og håndtere de mobbesakene som er i lierskolen, sier Eggum Ege.

Og at innsatsen i skolen og opprettelsen av et tverrfaglig beredskapsteam i Lier har vært riktig, får de stadige bevis for.

– Andre kommuner kommer til Lier for å se hvordan vi jobber, og mobbeombudet i Buskerud sier det kommer færre saker inn til henne etter at teamet ble opprettet, sier Eggum Ege.