Her kan det bli 40 nye pendlerparkeringsplasser

Kristin og Per Erik Berg er to av togpendlerne i Lier som kan få en enklere tur til jobben. Bane NOR vil nemlig prøve å få til opptil 40 ekstra p-plasser for pendlere ved Lier stasjon.