Ikke i Liers matfat!

Skeptisk: Miljøpartiet De Grønnes Janicke Karin Solheim er skeptisk til planene om et gigantanlegg på Lyngås. arkivfoto

Skeptisk: Miljøpartiet De Grønnes Janicke Karin Solheim er skeptisk til planene om et gigantanlegg på Lyngås. arkivfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerStena Recyclings planer om etablering på Lyngås i Lier kunne og burde vært stoppet i kommunestyret 4. april.

Resirkuleringsanlegg er et gode, men et gigantanlegg, som skal ta imot mer enn dobbelt så stor mengde avfall som leveres til regionens syv gjenvinningsstasjoner, hører ikke hjemme midt i Liers matfat.

Risiko for utslipp av farlige miljøgifter er der, og den kan vi ikke ta.

I tillegg til 90.000 tonn næringsavfall skal anlegget ta imot 3000 kasserte kjøretøy årlig, produsere biobrensel, etablere kverneanlegg for impregnert og kreosotimpregnert treverk, og mellomlagre farlig avfall og smittefarlig avfall.

Når vi vet at fylkesmannen er i ferd med å stenge et av Stenas anlegg på Ausenfjellet i Sørum, grunnet utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter, er det grunn til skepsis.

Vi forstår godt bøndene som advarer mot etableringen.

Lyngås ligger midt blant grønnsaks- og fruktgårder, og med fall til Lierelven.

Bøndene er avhengige av rent vann i Lierelven, og påpeker at avfallsanleggene som hittil er etablert i Lier har hatt uheldige konsekvenser for landbruket.

Selv om Stenas nye anlegg sikkert vil kunne bli bedre og sikrere, kan både menneskelig svikt, ekstremvær og uforutsette forhold forekomme.

Vi forstår også innbyggerne i Lier som ikke ønsker etableringen på Lyngås.

Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier, og er allerede sterkt belastet med trafikk og tungtransport.

Alle barn sør for Kirkelinna og deler av Skjeggerudfeltet har skolevei her.

Båhusveien er en del av Paradisbakkene og en populær turvei.

Det planlegges ytterligere utbygging på Nordalfeltet og Klinkenberghagen, i tillegg til 28 rekkehus på området gamle «Kassefabrikken».

Fremtidige barn må krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter på Tranby.

Dessuten planlegges stor utbygging på området Lier sykehus/Lier Hageby, som også vil berøres av økt trafikk til Lyngås.

Videre ut fra et miljøperspektiv, bør et gigantanlegg som det Stena planlegger plasseres nær havn, bane og riksvei, ikke midt i en landbruksbygd.

Vi undrer oss derfor over at både Høyre, Venstre, FrP, og delvis Krf er positive til Stenas planer på Lyngås.

Når også Venstre sier ja til etablering her, og begrunner det med at de lytter til kunnskap, er vi forbløffet.

De ovenfor nevnte fakta er også kunnskap, kunnskap som vi mener må veie tyngst.

Derfor håper vi flertallet får tenkt seg bedre om før saken kommer opp til ny politisk behandling.

Artikkeltags