Rektor støtter omdiskutert mobbeundersøkelse: – En av de bedre vi har hatt

Ingen ville leke med barneskoleelev og jente ble utestengt i sosiale medier. Skoleledere mener ingen av disse mobbesakene ville ha blitt avdekket uten at elevene navnga hverandre i omstridt mobbeundersøkelse.