LIER: – Sykling er bra for både kropp, sjel, sinn og miljø, poengterer ordføreren.

I forbindelse med oppstarten av den nasjonale Sykle til jobben-kampanjen som dras i gang nå etter påske, inviterer hun liunger til å komme med innspill og spørsmål til hvordan det kan bli attraktivt å velge eksempelvis sykkel og gange fram for bilen både til skole, jobb og fritidsaktiviteter i Lier.

Nettmøtet arrangeres på Facebook torsdag 20. april mellom klokken 09.00 og 11.00.

Vinn hjelm

Sammen med ordføreren sitter Trond Solem, som er prosjektleder for sykkel i Buskerudbyen og miljørådgiver i Lier kommune, Ingebjørg Tofte.

Hovedspørsmålet er hvordan Lier kommune kan gjøre det mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil. Har du gode innspill, spørsmål eller kommentarer, så skriv det inn på nettmøte-arrangementet på Facebook-siden til Lier kommune.

Alle som bidrar med spørsmål, kommentarer eller innspill før eller under nettmøtet er med i trekningen av en sykkelhjelm som gis bort av Buskerudbyen.

I sykkelplanen for Lier er det et uttalt mål at sykkeltrafikken skal dobles fra 3,6 prosent av trafikken i 2014 og til 8 prosent i 2018. Dette er også i tråd med målene til Buskerudbyen.

Mange skoleelever i Lier er flinke til å benytte seg av sykkel eller gange på skoleveien. Det er et mål at minimum 80 prosent av alle skoleelever skal gå eller sykle til og fra skolen.

– Har du innspill til hvordan vi kan legge bedre til rette for sykkel og gange i Lier? Eller lurer du på noe om sykkel eller kollektivsatsingen? Spør meg gjerne under nettmøtet, oppfordrer ordfører Ringdal.