Nå får du fire fakturaer i året fra Viva

FIRE GANGER - IKKE TO: Fra og med i år fordeles fakturaen fra Viva på fire innbetalinger i året. FOTO: BENEDIKTE HÅKONSEN

FIRE GANGER - IKKE TO: Fra og med i år fordeles fakturaen fra Viva på fire innbetalinger i året. FOTO: BENEDIKTE HÅKONSEN

Artikkelen er over 3 år gammel

Fra og med i år sender Viva IKS ut fire fakturaer i stedet for to.

DEL

LIER/RØYKEN: De fire fakturaene vil bli sendt ut med forfall i april, juni, september og november.

– Med fakturaen som blir sendt ut i april kommer også avregningen som gjelder vann- og/eller avløpsforbruket i 2016. Alle fakturaer sendes ut senest to uker før forfallsdato, sier kommunikasjonssjef i Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap), Siw Anett Stråle Enerud.

Skal ikke tjene penger på tjenesten

Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som vedtar gebyrnivået for hvert år ut fra hva som er nødvendige kostnader å produserer tjenestene.

– Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at Viva IKS ikke har lov til å tjene penger på vann og avløp. Eventuelle overskudd blir satt i driftsfond, som brukes til å regulere årsavgiftene kommende år slik at vi på den måten unngår for store svingninger i avgiftene. Enkelt forklart betyr det at innbyggerne betaler for eget forbruk gjennom spleiselaget alle vann-og avløpsabonnenter er med på, forklarer Enerud.

Oppfordrer til å bruke e-faktura

Hun understreker at rent vann i springen og i naturen ikke kommer av seg selv, men at det krever kontinuerlig arbeid og investeringer for å sikre kvalitet og sikkerhet.

– Vi oppfordrer alle våre abonnenter om benytte seg av e-faktura, for å hele tiden ha full oversikt over sitt eget forbruk. Så vi vil anbefale alle som ikke har e-faktura om å kontakte sine bankforbindelser for å få opprettet dette, sier Enerud.

Fakta om Viva IKS

Viva IKS utfører tjenester innenfor vei, vann og avløp på vegne av våre eierkommunene Lier, Røyken og Hurum.

Viva IKS har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene.

Viva IKS er lokalisert med hovedkontor på Vitbank i Lier kommune. I tillegg er tre driftsstasjoner lokalisert henholdsvis i Lierbyen, Grette i Røyken og Tofte i Hurum. Det er 100 ansatte i selskapet.

Viva IKS drifter 255 km asfaltert vei, 59 km grusvei og 95 km gangvei. På vinterstid er vi ansvarlig for brøyting av 422 km vei.

Viva IKS drifter 123 pumpestasjoner, 7 renseanlegg, vann-behandlingsanlegg og ledningsnettet for vann og avløp.

Artikkeltags