GULLAUG: – Vi har i løpet av natten merket opp såkalte «rumlefelt» i begge kjørebanene på riksvei 23, inn mot anleggsområdet på Gullaug, sier kommunikasjonsrådgiver Bente Espeseth i Statens vegvesen.

Det betyr i praksis at veibanen er merket opp med striper på tvers av veien. Disse er ca. 5 cm brede og 4 mm høye. Det er merket opp to slike felt, først ett med 20 striper, deretter er det et opphold på 30–40 meter, før det ligger et nytt felt med 20 nye striper.

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å få ned hastigheten forbi anleggsområdet. I dag har vi satt ned hastigheten til 50 kilometer i timen, men vi ser at mange ikke respekterer skiltene, og det har allerede vært flere trafikkuhell på stedet, sier Espeseth.

Veivesenet håper nå at det nye tiltaket vil føre til lavere fart, redusere faren for uhell, og gjøre det tryggere for dem som arbeider på stedet.