STOPPEN: Først var det idrettslinja på St. Hallvard videregående skole som ble foreslått nedlagt, men da satte politikerne foten ned.

Nå er det frisørlinja som er i faresonen fra og med neste skoleår. Det reagerer elever og ansatte på St. Hallvard videregående skole sterkt på.

– Min store drøm er å bli frisør. Men hvis frisørlinja her på St. Hallvard blir lagt ned og flyttet til Åssiden, måtte jeg bare glemt hele frisørutdannelsen og heller valgt et annet fag, dersom jeg skulle startet utdannelsen min neste år. Jeg hadde ikke hatt noen mulighet til å pendle med buss fra Lier, bytte buss i Drammen og så videre til Åssiden. Jeg har en datter som skal hentes og leveres i barnehagen, så den kabalen ville bare ikke gått. Til det er kolletivtilbudet altfor dårlig, sier Sengul Karim (21).

Uaktuelt å bruke fire timer på pendling daglig

For Weronika Szewczuk (17), som bor i Sylling, ville det heller ikke vært noe alternativ å søke om plass på Åssiden for å gå på frisørlinja.

– Jeg bruker to timer hver dag på å komme meg til og fra skolen. Hvis jeg hadde blitt nødt til å pendle helt til Åssiden ville jeg ha brukt det dobbelte, fordi det betyr én time venting i Drammen mellom den bussen man kommer med og den man skal ta videre. Det ville betydd null tid til noe annet enn skole og pendling. Null tid til venner og fritidsaktiviteter. Det tror jeg ingen ønsker, og derfor tror jeg heller ikke frisørlinjen vil få søkere fra områder i Lier som ligger et godt stykke fra Drammen, sier hun.

Marie Thygesen (17) og Rebecka Hodt Holm (17) fra Røyken ser også for seg at de måtte ha skrinlagt hele frisørdrømmen hvis de skulle ha startet på utdannelsen fra neste skoleår - dersom forslaget går gjennom når saken skal behandles i fylkeskommunen tirsdag 10. januar.

– Skal man ha noen sjanse til å rekke skolestart klokken 07.30 på Åssiden, må man stå opp klokken 04.00, og man vil ikke kunne være hjemme igjen før tidligst klokken 18.00 på kvelden. Det blir helt håpløst, sier Marie.

Bør beholde linjen i Lier

Elevene ønsker at linjen blir drevet videre som i dag, med maks 15 plasser per klasse.

– Enten bør de fortsette i dag, eller så bør de beholde denne ene klassen her i Lier, og heller legge ned én av klassene på Åssiden, for de har jo to klasser i dag. Ellers blir det bare de som bor i Drammen eller med veldig kort vei til Drammen, som vil søke seg til frisørlinjen, sier Robin Berg (19).

Også lærerne er frustrerte over forslaget om å legge ned frisørlinjen på St. Hallvard, som har eksistert siden 1988, og som per i dag har 14 elever, men plass til totalt 15.

– De snakker på politisk hold hele veien om å satse på yrkesfag, men hva skjer i praksis? Og hvor tilfeldig er «ofrene» valgt ut for at de skal spare inn sitt tap? Dessverre er dette valgt ut veldig tilfeldig ifølge Fylkesrådmannen, som holdt foredrag her på skolen onsdag 4. januar. Og dette gjør saken enda mer frustrerende, sier Torunn Bjugan Hansen, som er adjunkt og frisørlærer på St. Hallvard videregående.

Hun reagerer også på at verken elever eller lærere på frisørlinja fikk vite noe om nedleggingsforslaget før tirsdag 3. januar.

– Det betyr at vi har svært kort tid på oss til å mobilisere og protestere imot dette forslaget. Men vi håper virkelig at fylkespolitikerne avviser forslaget, sier Bjugan Hansen.

For mange med 20 elever per lærer

Hun legger til at som et sparetiltak vedtok Fylkestinget å øke elevantallet fra 15 til 20 elever for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Helse- og oppvekstfag og Service og Samferdsel.

– Vi kan forstå at enkelte håndverksfag kan fungere med 20 elever i klassen, men i frisørfaget går ikke det. Vi jobber blant annet med kjemiske stoffer når vi farger og legger permanent, og dette gjør vi på levende mennesker. Det ligger i sakens natur at det er umulig for én lærer å dekke over 20 kunder i salongen på samme tid. Dette vil kreve to lærere for å kunne drives forsvarlig, og ta sparer man jo ikke penger likevel, understreker Bjugan Hansen.

Frisørlærer Anne Randi Lie nikker.

– Vi springer beina av oss allerede nå, med 14 elever, og ofte rekker vi knapt å få tatt matpause, fordi vi ikke kan gå ifra midt i en hårbehandlingsprosess.

Hun forteller også at fylkeskommunen pusset opp salongen på St. Hallvard for ca. 4 år siden for en halv million kroner.

– Og nå er altså forslaget som ligger på bordet at vi legges ned, og overflyttes til Åssiden. Det vil gi minimum fem færre plasser for frisører i Buskerud. Samtidig vet vi at bransjen skriker etter lærlinger, så de vil også lide dersom dette forslaget ikke blir nedstemt, sier hun.

Frykter færre lærlinger

Daglig leder hos HairLab i Lierbyen, Caroline Sund, bekrefter det frisørlærerne sier.

– Dette forslaget synes jeg er helt bak mål. Vi trenger alle de lokale lærlingene vi kan få, sier hun.

Frisørlærerne på St.Hallvard forteller at de også har vært i kontakt med bedrifter i Hurum, Røyken og Lier og de er fortvilet over forslaget om overflytting.

– Vi har også vært i kontakt med leverandører og med Frisørenes Opplæringskontor, og de stiller seg også svært kritiske til forslaget, og frykter nedgang både i søkertallet og rekrutteringen til bransjen dersom frisørlinjen forsvinner fra St. Hallvard. Vi har også fått klare meldinger fra NHO og Y-nemda, om at de ikke kommer til å støtte forslaget om overflyttingen i møtet de skal ha på mandag, forteller Bjugan Hansen.

Saken skal til behandling i Hovedutvalget for utdanningssektoren tirsdag 10. januar.