Hva skjedde med klokkespillet utenfor gamle Lier sykehus?

Åtte kobberklokker har skapt stort engasjement i Lier.