Må betale over 200.000 kroner i mulkt for ulovlig kontorlokaler

En entreprenør har brukt brakker og kontorlokaler i Lier ulovlig i en årrekke. Nå har bøtene blitt mange og store.