Kikhosteutbrudd i Lier: kommuneoverlege ber foreldre være obs!

KOMMUNEOVERLEGE: Ingrid Bjerring i Lier kommune.

KOMMUNEOVERLEGE: Ingrid Bjerring i Lier kommune. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det har brutt ut kikhoste i Lier. 11 barn skal være smittet.

DEL

(Drammens Tidende) LIER: Ifølge kommuneoverlege Ingrid Bjerring er smittetilfellene spredt over et større område i kommunen, og gjelder store barn.

– Kikhoste sirkulerer med jevne mellomrom, og antallet tilfeller hadde ikke vært unormalt om det hadde vært fordelt over hele året, men så mange tilfeller på kort tid, er ikke vanlig.

Nå ber kommuneoverlegen foreldre om å være obs! på symptomer hos små barn: 

Større barn og voksne trenger som oftest ikke behandling for kikhoste. Men de som har barn under to år bør oppsøke fastlegen for testing ved typiske symptomer, sier hun.

Lang sykdomsperiode

Sykdomsforløpet deles inn i to stadier, der forkjølelseslignende symptomer som hoste, feber og rennende nese preger det første. Dette varer i cirka en uke.

Så følger et «anfallstadium» som er kjennetegnet av kraftige hosterier med «kiking»  – der det er vanskelig å trekke pusten – eventuelt med brekninger eller oppkast.

Anfallene kan vare i flere uker, og et sykdomsforløp på 2–3 måneder eller mer, er ikke uvanlig.

Bjerring understreker at kikhoste i seg selv ikke er farlig for større barn og voksne, men at det kan være farlig for de minste barna.

Mindre barn har trangere luftveier, og spesielt for spedbarn kan sykdommen være farlig, fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

Sykdommen kan i sjeldne tilfelle føre til hjerneskade på grunn av surstoffmangel under hosteanfallene, eventuelt også ved giftvirkninger fra bakterien.

Dødsfall på grunn kikhoste forekommer i dag svært sjelden i Norge.

Voksne kan også utvikle typisk kikhoste, men får som oftest et lettere sykdomsbilde.

Fullbeskyttet med vaksine

Uten behandlinger er syke smitteførende i cirka tre uker. Syke som har vært vaksinert, men som likevel får lette symptomer, kan også være smitteførende.

– Kikhoste står på lista over sykdommer som er meldepliktige og smittsomme,  det er grunn til at det overvåkes. Når man får inn flere tilfeller, så sprer vi informasjon om det. Særlig om man har flere barn, både store og små, der noen har symptomer, bør man oppsøke fastlegen, som vurderer om man skal sette i gang med antibiotikabehandling på grunnlag av prøvesvar og tilstand. Det er spesielt viktig at foreldre og søsken til nyfødte også er beskyttet gjennom vaksinasjon, slik at de ikke står i fare for å smitte spedbarnet, sier Bjerring.

Foreldre med barn under to år som ikke har tatt alle vaksiner, anbefales å kontakte helsestasjonen for vaksinering.

Vaksine mot kikhoste er en av grunnvaksinene i vaksineprogrammet til barn i Norge. Vaksinen gis ved tre måneders-, fem måneders- og 12 måneders- alder, i tillegg til i 2. klasse og 10. klasse.

– Effekten av vaksinen avtar med årene. Fullvaksinerte barn under fem år og andre som har fått boostervaksine i løpet av de siste 5 år, regnes som fullt beskyttet, forteller kommunelegen.

Kikhoste er svært smittsomt og smitter ved nærdråpesmitte  i forbindelse med hosteanfallene. Smitterisikoen er størst den første uken, og avtar etter cirka tre uker.

Ingen flere tilfeller enn vanlig i Drammen

Fra Smittevernkontoret i Drammen melder smittevernoverlege Einar Sagberg at det ikke er flere kikhostetilfeller enn vanlig i Drammen per nå.

I fjor hadde Drammen 23 meldte tilfeller av kikhoste. På landsbasis var antallet 2424, der nesten halvparten var barn over 10 år.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer: rotavirus, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV) som kan forårsake livmorhalskreft.

Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose.

Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander.

Vaksinasjonen begynner vanligvis når barnet er seks uker gammelt.

Siden flere av sykdommene det vaksineres mot rammer de yngste barna hardest, bør forsinkelser unngås.

Oppfriskningsdoser gis i skolealder.

(KILDE: Folkehelseinstituttet)

Artikkeltags