LIERBYEN: Det sier Kari Randen, som er daglig leder i organisasjonen AV-OG-TIL.

Nylig signerte kommunen en samarbeidsavtale med AV-OG-TIL. Lier ble dermed en del av et nettverk med 40 kommuner over hele landet, som har forpliktet seg til å jobbe for godt alkovett lokalt.

Kommunen har blant annet forpliktet seg til å involvere lokale organisasjoner, næringsliv og ildsjeler i arbeidet med å forebygge skadelig alkoholbruk.

– Aktuelt for oss alle

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) ønsker samarbeidet velkommen.

– Sammen skal vi sette temaet alkohol på dagsordenen på en måte som gjør det relevant for folk flest. Alkovett er aktuelt for oss alle. De fleste av oss har en venn, en nabo eller kollega som har opplevd at alkohol også har en negativ side, sier Ringdal.

Viktig bevisstgjøring

Jorid Røvik Kippenes blir kommunens AV-OG-TIL-koordinator. Hun håper lokalt engasjement vil bidra til å løfte temaene på dagsorden.

– For å redusere det skadelige alkoholkonsumet blant folk flest er det viktig med bevisstgjøring. Samarbeidet med AV-OG-TIL gjør at vi får tilgang til et bredt spekter med informasjonsmateriell og mulighet for å lære av andre kommuner, sier Kippenes.

Kari Randen er glad for samarbeidet med Lier kommune.

– Vi ønsker Lier velkommen med i AV-OG-TIL Lokalt, og ser frem til mye godt arbeid for alkovett. Det er viktig at vi våger å ta praten om alkohol . Vi må bruke godt alkovett, og tenke over om vi skal drikke og eventuelt når vi skal stoppe, sier Randen.

To barn i hver klasse

Randen trekker fram at alkoholbruk kan gå ut over andre.

– Folkehelseinstituttet anslår at om lag 90.000 barn vokser opp i et hjem der mor eller far har slitt med alkohol siste året. Dette tilsvarer i underkant av to barn i hver skoleklasse. Disse finnes nok dessverre også i Lier. Ved at kommunen løfter problemstillingen håper vi at flere av disse ungene kan få hjelp til en bedre hverdag, sier alkovettlederen.

Fakta om AV-OG-TIL

• Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.

• Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.

• Bak AV-OG-TIL står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner.

• Samarbeider lokalt med 40 kommuner og 460 idrettslag og -klubber over hele Norge.

• Det er gratis å være en AV-OG-TIL-kommune. De får tilgang til ressurser og kampanjemateriell og alkovett.