LIERBYEN: Statens vegvesen og Lier kommune arrangerer et åpent møte om planprogrammet for riksvei 23, og da nærmere bestemt strekningen mellom Linnes og E18, torsdag 9. mars.

Møtet går av stabelen på Lier kulturscnene, og er lagt til kveldstid for at flest mulig skal kunne få med seg møtet.

For dem som ikke har anledning til å komme på det åpne møtet, eller for dem som ønsker mer informasjon, blir det dessuten arrangert åpne kontordager på Lier bibliotek i Fosskvartalet i Lierbyen.

Disse kontordagene går av stabelen mandag 13. og onsdag 15. mars på ettermiddagstid.

Høringsfristen for å gi innspill til planprogrammet for den aktuelle strekningen er fredag 31. mars 2017.