KLOPPTJERN: Tjernet var vannreservoar for deler av Drammen fra 1860 årene, og en vei ble opparbeidet inn til drikkevannet.

Også en damvokterbolig ble bygd ved vannet. Den ble revet i 1985.

På plassen ved den hvite postkassa var det musikkpavlijong og danseplass. Det var også et stort antall bord og benker ved grassletta. Serveringen skjedde fra et bord av Gjellebekkmarmor.

Det er abbor i Klopptjern.

I en vise står det: Og kommer du til Klopptjern ind, da blir du glad og karsk i sind...

Fra Spiralen er det ca 1,2 km å gå på god vei - litt bratt et sted. Spiralen kafe er åpen fra tirsdag til søndag.