Stenger E18 natt til søndag

STENGER VEIEN: For å få gjennomført omleggingen av veien på Gjellebekk, blir europaveien stengt mellom Tranbykrysset og Lierskogen natt til søndag.

STENGER VEIEN: For å få gjennomført omleggingen av veien på Gjellebekk, blir europaveien stengt mellom Tranbykrysset og Lierskogen natt til søndag.

Artikkelen er over 3 år gammel

Så sant det ikke begynner å regne.

DEL

GJELLEBEKK/LIERSKOGEN: Klokken 21.00 lørdag kveld kan du belage deg på å måtte kjøre via Drammensveien - på "baksiden" av Liertoppen kjøpesenter fram til seinest klokken 08.00 søndag morgen.

Da skal nemlig en ca 250 meter lang strekning av europaveien legges om, i forbindelse med at det skal bygges en ny kulvert under E18 på Gjellebekk.

Eksisterende kulvert skal rives, og det skal bygges en ny kulvert som blir langt dypere og bredere enn dagens undergang.

Legges om i sju måneder

Bakgrunnen for dette, er at man ønsker å få mest mulig av tungtransporten bort fra Josehp Kellers vei, og over på Gjellebekkveien. Dagens kulvert er for lav til at de høyeste bilene kan kjøre der, og det er kun plass til ett kjøretøy i bredden i den eksisterende kulverten.

– Veien blir stengt i begge retninger denne kvelden og natta, for å få på plass alt av skilting og ny veimerking på den strekningen der trafikken skal ledes om i den perioden kulverten skal bygges. Og da snakker vi om en periode på sju måneder, der vi får en omlegging og en reduksjon av fartsgrensen til 70 kilometer i timen, sier Pål Rødby, som er byggeleder i Statens vegvesen.

Væravhengig

Hvorvidt det blir stenging av veien natt til søndag, er imidlertid svært væravhengig.

– Foreløpig ser værmeldingene bra ut, med tanke på å få stengt og lagt om veien. Men kommer det nedbør, får man ikke lagt ned ny veimerking, og da må hele omleggingsjobben utsettes, sier Rødby.

Det er imidlertid entreprenør Nils Chr. Gevelt som står ansvarlig for jobben, og som har måttet vente med å få grønt lys for å legge om veien til etter at arbeidene i Fosskolltunnelen nå er ferdige.

– Vi kunne ha lagt om veien allerede 1. mai-helga, hvis vi hadde fått lov, men vi måtte vente til både Fosskollen og rundkjøringa nede ved Hølaløkka var ferdige, sier Gevelt.

Som regner med å kunne åpne europaveien igjen en gang mellom klokken 02.00 og 03.00 natt til søndag.

Prosjekter i kø

Pål Rødby i Statens vegvesen bekrefter at prosjektene har stått i kø på E18 den senere tid, og at det ikke har vært bare-bare å få denne kabalen til å gå opp.

– Først har vi altså hatt utbedringsarbeidene i Fosskolltunnelen, så har det vært jobbet med å etablere ny rundkjøring mellom Bauhaus og Damtjern, like ved det nye lagerbygget på Hølaløkka, og så er det altså omlegging av veien i forbindelse med den nye kulverten. Det er også på trappene et prosjekt tilknyttet høyspentledingene ved E18, som vil kreve stenging av veien, så det er mange ting som skal skje på og ved europaveien akkurat i dette området, men som ikke kan foregå samtidig, forklarer byggelederen. 

Stort prosjekt

Nils Chr. Gevelt har tidligere anslått at totalregningen for prosjektet med kulverten og arbeidene med Gjellebekkveien vil komme på rundt 30 millioner kroner.

– Det er et stort og naturlig nok kostbart prosjekt, dette her. Bare det at man må jobbe overtid på kveld, natt og helg, er jo med på å dra kostnadstallene opp, sier Rødby.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken