GILHUS: – Natt til torsdag 8. desember legger vi om trafikken på Gilhus. Da blir det også nattarbeider fra ca. kl. 21 til ca. kl. 06, forteller kommunikasjonsrådgiver Bente Espeseth i Statens vegvesen.

Kan bli støy

I forbindelse med omleggingen av trafikken skal det settes opp rekkverk og skilt, i tillegg til veimerking og flytting av veibelysningen.

– Noen av disse arbeidene kan være støyende, sier Espeseth.

Nytt kjøremønster

Det nye kjøremønsteret innebærer at trafikantene på riksvei 23 og de som skal til eller fra Gilhusveien kjører inn i en midlertidig rundkjøring. Rundkjøringen ligger vest for dagens innkjøring til Gilhusveien (se illustrasjon).

– Av hensyn til både egen og andres sikkerhet er det viktig at alle trafikanter følger skiltingen og respekterer fartsgrensen, sier Bente Espeseth.